Forside Generelt Stiftelse og markedsføring af IVS

Stiftelse og markedsføring af IVS

786
0

IVS er betegnelsen for et iværksætterselskab, som er et kapitalselskab, der oprettes med en selskabskapital fra 1,00 kr. og op til kr. 49.999 kr. Ved denne selskabsform er man forpligtet til at opspare 25 procent af det årlige overskud, indtil man har opnået 50.000 kr. Herefter har man mulighed for at omregistrere selskabet til et anpartsselskab. Så snart man har opsparet 50.000 kr., kan man udlodde udbytte til selskabsejerne. En stor fordel ved et IVS er, at selskabsejernes hæftelse er begrænset til selskabskapitalen. Stifterne kan være danske såvel som udenlandske statsborgere samt juridiske eller fysiske personer. Oprettelse af IVS kan udelukkende gøres ved indskud af kontante midler, hvorfor man ikke kan stifte med apportindskud i form af aktiver.

Et iværksætterselskab skal registreres ved Erhvervsstyrelsen, hvorefter det får tildelt et CVR-nummer. Dermed kan selskabet drive virksomhed i Danmark. For registrering kræves det, at der indsendes et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter, som er underskrevet af den stiftende generalforsamling. Stiftelsesdokumentet og vedtægterne skal leve op til bestemmelserne i selskabsloven og skal blandt andet indeholde oplysninger om stifterne, selskabsformen, startkapitalen, anparterne, selskabets navn, formål og regnskabsår. Derudover skal der også noteres formalia i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger og eventuelle andre forhold der er vedtaget.

Der er ikke revisionspligt, når man opretter et IVS. Ligeledes er der heller ikke krav om at have en bestyrelse, men begge dele kan tilvælges ved stiftelsen eller ved en efterfølgende beslutning truffet af alle stifterne.

I det øjeblik man har opsparet 50.000 kr., har man mulighed for at omregistrere iværksætterselskabet til et anpartsselskab. Dette anses som værende en stor fordel, da man får registreret en højere kapital, hvilket ofte er anerkendt blandt kunder og samarbejdspartnere. En sådan omregistrering kan finde sted, ved at en revisor udarbejder en vurderingsberetning. Denne vurderingsberetning danner grundlag for den kapital, der registreres, som minimum udgør 50.000 kr. Herudover skal der udarbejdes et generalforsamlingsprotokollat, hvor ændringen af selskabets registrerede kapital samt selskabsform vedtages. Derefter skal ændringen indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Ønsker man at ændre eksempelvis selskabets navn eller formål, skal det vedtages i et generalforsamlingsprotokollat og derefter anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Efter lovmæssige bestemmelser er et iværksætterselskab pligtig til at føre ejerbog over selskabets anpartshavere. Ydermere skal selskabets legale og reelle ejere registreres i Erhvervsstyrelsens offentlige ejerregister. Hvis man ønsker at overdrage hele eller dele af selskabets anparter eller tilføje nye anpartshavere ved stiftelse af nye anparter, gøres dette ved at anføre det i ejerbogen og få det registreret i det offentlige ejerregister.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here